Cjevarija i zavarivanje

Izvođenje cjevarskih radova prema izometriji te zavarivačkih radova svih postupaka s odgovarajućim kvalitetama i certifikatima u predmontaži, montaži i demontaži svih vrsta i dimenzija cjevovoda, čeličnih konstrukcija i rezervoara na području:

  • elektrana (svih tipova)
  • petrokemije
  • papirne industrije
  • autoindustrije
  • prehrambene industrije
  • farmaceutske industrije
  • naftnih platformi
Reference

SPALADIUM ARENA

Split, Hrvatska

DAIMLER AG

Sindelfingen, Njemačka

SLK KLINIKEN

Heilbronn, Njemačka