IKT projekt

Naziv projekta

Razvoj poslovanja tvrtke JAKARA AMG d.o.o.
ulaganjem u informatičku opremu i softver

Opis projekta

Tvrtka je u sklopu ovog projekta implementirala ERP sustav u razvoj vlastitog poslovanja te nabavila licence standardnog softvera, hardver što uključuje prijenosna računala, stolna računala, multifunkcionalni uređaj, komunikacijski ormar sa pripadajućom opremom i ostale komponente u sklopu ove prijave. Tvrtka će otvaranjem novih radnih mjesta i podizanjem kompetencija, koje će utjecati na povećanje prihoda, doprinijeti zajednicama u kojima tvrtka posluje, te postići razvoj na tržištu i pronaći nove klijente.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi i očekivani rezultati ovog projekta su povećanje konkurentnosti tvrtke JAKARA AMG d.o.o. kroz uvođenje novih informacijsko-komunikacijskog sustava, rast prihoda i broja zaposlenih te unapređenje i razvoj poslovnih procesa tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta 814.636,76 kuna
Iznos sufinanciranja EU 423.611,11 kuna

Razdoblje provedbe projekta je od
01.01.2020. do 01.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:
Voditelj projekta:

Josip Jakara, direktor

jakara.com@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda ze regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Jakara AMG d.o.o.