Uvođenje ISO standarda

Naziv projekta

Uvođenje sustava ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 u tvrtku JAKARA AMG

Opis projekta

Tvrtka Jakara AMG d.o.o. realizacijom ovog projekta želi certificirati sustav upravljanja kvalitetom prema slijedećim normama:
1. HRN EN ISO 9001:2015 – Sustavi upravljanja kvalitetom
2. HRN EN ISO 14001:2015 – Sustavi upravljanja okolišem
3. HRN ISO 45001:2018 – Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Cilj i očekivani rezultat projekta

Cilj projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i lakšeg ulaska na inozemna tržišta.

Riječ je o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem 14001:2015 i sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu ISO 45001:2018.

Očekivani rezultati projekta:

  • Primjena priznatih normi koje pridonose povećanju povjerenja potencijalnih kupaca
  • Povećanje konkurentnosti
  • Proširenje kapaciteta Prijavitelja te širenje na inozemna tržišta
  • Ulaganje u edukaciju zaposlenika
  • Povećanje prihoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta 257.500,00 kuna
Iznos sufinanciranja EU 133.900,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta Od 1. rujna 2018. godine do 1. srpnja 2019. godine.

Kontakt osobe za više informacija:
Voditelj projekta:
Josip Jakara, direktor
jakara.com@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda ze regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Jakara AMG d.o.o.